Tarieven reparaties
Geen in-en verkoop van klokken 

70 euro per reparatie:
Dit bedrag geldt voor de volgende types: 

tafelklok,
(kleine)
ronde schoolklok, 
bimbam-hangklok,
zaanse klok, 
schippertje, 
notarisklok,
franse pendule,
sallander, 
friesstaartklok met twee gewichten.

Of andere klokken die daarop lijken.

80 euro per reparatie
Westminster klok (na 1960)
Comtoise klok alleen met ankergang.

Tussn de 10 en 20 euro voor een batterij uurwerkje te verwisselen.

U krijgt 12 maanden schriftelijke garantie op de gerepareerde onderdelen van het uurwerk, eventuele gerepareerde of nieuwe veren vallen echter niet onder deze garantie. De  reparatietijd is niet langer dan  4 weken.

Ik verricht GEEN reparatie/restauraties aan de ombouw van de klok
jaarpendules, Friese klokken (met één gewicht) 
Schwartzwalders met een houten uurwerk, 31 dagen klokken, koekkoeks klokken
klokken met opwindstiften die je tegen elkaar in opwind,
Weense regulatuur, 230 volt klokken en de klokken (uurwerk) moeten kompleet zijn.

Klokken (antieke) die boven de 500 euro zijn geschat worden niet door mij gerepareerd. Als u niet weet wat voor klok u heeft, kunt u natuurlijk altijd even vrijblijvend contact met mij opnemen. Of mailen met een foto van de klok: cursusuurwerkreparatie@gmail.com

Geen Watsapp of andere media gebruiken, gewoon een maitje sturen.